Biznes Motoryzacja

Kto może zostać operatorem żurawia przenośnego?

Na czym polega kurs HDS?

Kursem HDS określa się szkolenie pozwalające nabyć bezterminowe zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach w zakresie obsługi żurawi przeładunkowych HDS – czyli hydraulicznych dźwigów samochodowych. 

Hydrauliczne dźwigi samochodowe swe zastosowanie znalazły głównie w pracach transportowych. Ze względu na swe niewielkie rozmiary mogą one wykonać szereg czynności niemożliwych do zrealizowania przez inne rodzaje dźwigów oraz inne urządzenia transportu bliskiego. Przy użyciu hydraulicznych dźwigów samochodowych możliwy jest załadunek oraz rozładunek towarów takich jak: materiały budowlane, maszyny oraz inne przedmioty uznane za wielkogabarytowe – charakteryzujące się dużym ciężarem.
Aby możliwe było podjęcie pracy jako operator żurawi przenośnych, należy przystąpić do odpowiedniego kursu składającego się z części praktycznej oraz teoretycznej, a następnie pozytywnie zaliczyć przewidziany na koniec szkolenia egzamin przed inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego.

Aby zapisać się na kurs operatora żurawia przenośnego HDS, należy spełnić następujące warunki:

  • zgromadzić odpowiednie dokumenty takie jak : zgłoszenie w formie pisemnej wyrażające chęć wzięcia udziału w szkoleniu oraz potwierdzające uiszczenie za niego przewidzianej opłaty, dowód osobisty w celu weryfikacji poprawności przedstawionych danych oraz identyfikacji kandydata, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kursu, które jest także jednoznaczne z tym, że kandydat jest zdolny do wykonywania pracy jako operator hydraulicznych dźwigów samochodowych.
  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać minimum podstawowe wykształcenie

Dla kogo przeznaczony jest kurs na operatora hydraulicznych dźwigów samochodowych?

Kurs ten dedykowany jest głównie dla wszystkich osób pracujących już w transporcie drogowym, które chcą jednocześnie podnieść swoje kwalifikacje oraz poszerzyć swoje uprawnienia o możliwość rozładunku transportowanego towaru, a także nabyć nowych umiejętności.  Dzięki posiadaniu uprawnień do obsługi Hydraulicznych Dźwigów Samochodowych zyskujemy większe szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy w firmie transportowej, a także możliwość wykonywania załadunku oraz rozładunku towarów – a nie tylko ich przewożenia – bez konieczności udziału dodatkowych osób.

Korzyści wynikające z posiadania uprawnień do obsługi żurawia przenośnego

Posiadanie uprawnień do obsługi hydraulicznych dźwigów samochodowych niesie ze sobą spore korzyści. Przede wszystkim zwiększa nasze szanse na zyskanie stosunkowo lekkiej oraz bardzo dobrze płatnej pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą – bez specjalnego wysiłku – wystarczy jedynie pozytywnie zdać egzamin uprawniający do obsługi HDS. Ponadto uprawnienia te są przyznawane dożywotnio, co oznacza, że nie trzeba ich w żaden sposób aktualizować ani odnawiać. Branża logistyczno-transportowa stale się rozwija dlatego zapotrzebowanie na pracowników takich jak chociażby operatorzy wózków widłowych oraz żurawi przenośnych stale wzrasta oraz nic nie zapowiada, aby w niedalekiej przyszłości sytuacja mogła ulec zmianom i doszło do zmniejszenia zapotrzebowania na tego typu pracowników. Egzamin uprawniający do uzyskania uprawnień w zakresie możliwości operowania żurawiem przenośnym nie należy do wyjątkowo skomplikowanych, sam kurs nie trwa długo – zwykle zajmuje to od jednego do kilku dni, a opłata waha się w przedziale od 300 do 600 złotych. Dodatkowo trzeba doliczyć koszt egzaminu około 150 zł. Czasem jednak kursy na HDS są finansowane przez powiatowe urzędy pracy – w ramach pomocy dla osób długotrwale bezrobotnych.

Inspirowane: odz.com.pl – szkolenie na podesty linowe

Related posts

Kostkarka do lodu pod zabudowę – idealne rozwiązanie w barach i klubach

Jak rozmawiać z dłużnikiem, by łatwiej wyegzekwować należności?

Zastosowanie czujników optycznych w produkcji i transporcie