Biznes

Transport pneumatyczny – nadzór i serwisowanie

Rozwijający się przemysł produkcyjny wymaga zastosowania coraz nowszych rozwiązań, dzięki którym znacznie poprawia się efektywność pracy. Dotyczy to przede wszystkim transportu surowców oraz gotowych produktów. W tej kwestii liczy się nie tylko szybkość i precyzja, ale również bezpieczeństwo i maksymalne wykorzystanie możliwości stosowanego systemu. Odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby jest transport pneumatyczny. Znajduje on zastosowanie głównie w branży chemicznej, gdzie transportowane są surowce o sypkiej i suchej charakterystyce.

Na czym polega transport pneumatyczny?

Transport pneumatyczny polega na przemieszczaniu sypkiego surowca w strumieniu powietrza na daną odległość. Proces ten jest możliwy dzięki wytworzeniu odpowiednio wysokiej różnicy ciśnienia między punktem załadunku, a punktem odbioru przesyłanej substancji. Aby dokonywać skutecznych przesyłów, konieczne są odpowiednie systemy rurowe. Ten rodzaj transportu możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • transport pneumatyczny podciśnieniowy – w tym przypadku, wszystkie elementy układu ssącego znajdują się na początku i na końcu instalacji. Ten typ najczęściej jest stosowany dla małych i średnich wydajności oraz odległości transportowych. Jego główną zaletą jest brak emisji pyłów na zewnątrz, nawet wtedy, kiedy układ jest nieszczelny.
  • transport pneumatyczny nadciśnieniowy – w tym przypadku, źródło powietrza oraz punkt jego poboru znajdują się na początku instalacji, natomiast układ rozdziału produktu od powietrza transportowego na końcu. Takie rozwiązanie jest stosowane w wielu procesach technologicznych.

Jakie problemy mogą się pojawić w przypadku transportu pneumatycznego?

Najczęściej, problemy i usterki pojawiające się w systemie transportu pneumatycznego powodują zastój produkcji, a przez to zmniejszają efektywność pracy. Warto zatem jak najszybciej rozpocząć procedurę wykrywania źródła problemu, dzięki czemu możliwość wznowienia prac będzie szybsza. Najczęściej na pytanie, co się dzieje w układzie pneumatycznym, jest w stanie najprecyzyjniej odpowiedzieć operator systemu. Może on określić między innymi, że prędkość ruchu mechanizmu wykonawczego jest zbyt mała lub pojawia się problem poruszania się powietrza przez systemy rurowe.

Drugim, bardzo istotnym problemem, są zużyte części mechanizmu, takie jak złączki rurowe czy elementy odpowiedzialne za zasysanie powietrza. Usterki te najczęściej objawiają się między innymi nieszczelnością układu. Może się również okazać, że miało miejsce zerwanie przewodów lub inne uszkodzenie wywołane warunkami zewnętrznymi. W takiej sytuacji konieczna jest szybka reakcja, dzięki czemu usterka zostanie skutecznie wykryta i usunięta.

Jak zapobiegać występowaniu usterek?

Podstawowym elementem, który pomaga zapobiegać występowaniu usterek są regularne przeglądy i konserwacje urządzeń wchodzących w skład systemu. Częste sprawdzanie, czy systemy rurowe są szczelne oraz, czy każdy element jest odpowiednio zamontowany, pozwoli na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i ich zlikwidowanie. To z kolei znacznie skróci czas wymuszonego przestoju w produkcji. Ponadto, ważne jest również, aby pracownicy obsługujący transport pneumatyczny, byli odpowiednio wyszkoleni. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że używają systemu zgodnie z zaleceniami i nie zaniedbują konkretnym urządzeń.

System transportu pneumatycznego to spora inwestycja, która wymaga ciągłych konserwacji i napraw. Sprawne wykrycie nawet najmniejszej usterki może znacznie zmniejszyć koszy związane z ewentualnym serwisem lub naprawą.

źródło: proorganika.com.pl – złączki rurowe

Related posts

Fizjoterapia – czy warto podjąć studia na tym kierunku?

Czy warto wyposażyć restaurację w patelnię elektryczną?

Powierz organizację transportu międzynarodowego specjalistom