Biznes Budownictwo

Ekspertyzy hydrologiczne – charakterystyka

Pomimo deklaracji polityków o uproszczeniu prawa, wymogi te stają się coraz bardziej zawiłe. Niestety rozdrobnienie informacji rozrzuconych po wielu aktach prawnych może stać się koszmarem niejednej osoby prowadzącej własną działalność. W takiej sytuacji zwykły przedsiębiorca powinien zwrócić się po opinię do eksperta. Ekspertyzy hydrologiczne nie są tu wyjątkiem.

Dlaczego ekspertyza hydrologiczna jest istotna?

Ekspertyza to wynik badania przeprowadzonego przez ekspertów. Obejmuje nie tylko wydanie opinii na podstawie oględzin, ale także wyniki badań i pomiarów ze szczegółowymi opisami i rysunkami. Ekspertyza może zostać wydana przez fachowców uznanych w swojej dziedzinie za autorytet lub powołanych do wydania opinii w spawach spornych (np. rzeczoznawca lub biegły). Zawsze są to osoby, które mogą pochwalić się odpowiednim wykształceniem i wieloletnim doświadczaniem zawodowym.

Prawo budowlane obok postępowań sądowych jest obszarem, w którym badania i opinie osób biegłych szczególnie często znajdują zastosowanie. Jednym z przykładów mogą być ekspertyzy hydrologiczne, które są niezbędne przy inwestycjach związanych z prawem wodnym. Obejmują one często badanie warunków wodnych (np. określanie zlewiska przy projektowaniu nowego punktu ujęcia wody dla rozrastającej się aglomeracji miejskiej). Pozwala to określić nie tylko zakres ochrony, ale i jego wpływ na otoczenie przyrodnicze. Koniecznym jest również przedstawienie odpowiedniej opinii w przypadku projektów związanych z gospodarką wodną, takich jak stawy czy wały, obiektów hydrotechnicznych typu mosty i przepusty oraz modułów mających za zadanie regulację wód czy zabudowę potoków. Innym zastosowaniem takiej ekspertyzy jest określenie oceny ryzyka zagrożenia powodziowego oraz wyznaczenie strefy podtopień. Przykładem zaniedbania ze strony władz oceny takiego ryzyka jest powódź z 1997 r., gdy okazało się, że wydawano pozwolenia na budowę w miejscach naturalnego rozlewiska rzeki.

Kiedy należy wykonać ekspertyzę?

Wykonanie badań i pomiarów w wielu przypadkach jest warunkiem koniecznym do wydania pozwolenia na budowę. Zwykle warto zainwestować w wykonanie pomiarów i badań, aby w przyszłości uniknąć przykrych niespodzianek, takich jak np. woda w piwnicy po opadach czy nieustająca wilgoć i pleśń na posadzce z powodu niedostatecznej izolacji od gruntu. Ekspertyzy hydrologicznej może zażądać Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w przypadku, gdy staramy się o pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz także już po jej wybudowaniu, jeżeli zachodzi podejrzenie wadliwego lub niezgodnego z zadeklarowanym projektem wykonania takiej oczyszczalni. Zapewne warto też rozważyć taki wydatek, jeżeli to ktoś w sąsiedztwie planuje taką inwestycję, a my korzystamy z własnej studni do czerpania wody. Zaniedbanie tego typu pomiarów może mieć fatalne skutki i wygenerować wysokie koszty środowiskowe i finansowe (np. lokalizacja pieczarkarni na pobliskim wzniesieniu i składowanie w pryzmach kompostu doprowadziło do nieodwracalnego zanieczyszczenia wielu studni w okolicy). Powszechna jest konieczność poniesienia kosztów przyłącza do instalacji wodociągowej, ale także kosztów długotrwałego procesu dochodzenia odszkodowania przed sądem.

Koszty wykonania ekspertyzy zależne są od zakresu przeprowadzanych ustaleń, czasu oraz nakładów, jakie są konieczne do przeprowadzenia badania, w ramach którego mogą znaleźć się:

  • pomiary natężenia przepływu w ciekach wodnych,
  • ustalanie granic cieków i zlewisk,
  • ocena wpływu różnych rodzajów wód na budynki oraz na środowisko naturalne.

Analiza w postaci ekspertyzy hydrologicznej jest wykonywana nie tylko dla instytucji publicznych, ale również dla osób prywatnych. Zapewne warto się na nią zdecydować, aby uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości w postaci zalanej piwnicy czy wszczęcia postępowania wyjaśniającego przed organami administracyjnymi.

źródło: hgs.waw.pl – odwodnienia Warszawa

Related posts

Prowadzisz sklep internetowy z roślinami doniczkowymi? Sprawdź, jak odpowiednio zabezpieczyć przesyłki!

Wycieki danych – jak się przed nimi uchronić?

Kostkarka do lodu pod zabudowę – idealne rozwiązanie w barach i klubach