Budownictwo

Przegląd techniczny domu tylko z rzeczoznawcą budowlanym

Terminarz obowiązkowych przeglądów budynków mieszkalnych ustala Prawo budowlane. Według zapisów ustawy właściciele lub zarządcy budynków użytkowych muszą pamiętać o rocznym i pięcioletnim przeglądzie technicznym domu pod karą grzywny za zaniechanie obowiązku.

Regularne przeglądy budynków mieszkalnych wpływają nie tylko na nasze bezpieczeństwo, ale i pozwalają zaoszczędzić pieniądze w przypadku usterki, która będzie wymagała kosztownych napraw. Jeżeli będziemy ubiegali się o odszkodowanie z powodu szkód budowlanych, bez ważnego przeglądu technicznego nie otrzymamy należnych nam pieniędzy.

 

Przegląd techniczny domu – terminy

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków użytkowych odbywają się w określonych odstępach czasowych. Terminarz przeglądów został wyjaśniony w art. 62 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.).

Według ustawodawcy właściciele i/lub zarządcy budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej są zobowiązani do wykonywania okresowych przeglądów technicznych:

  • raz w roku (przegląd roczny budynku)
  • raz na 5 lat (przegląd pięcioletni budynku)
  • raz na pół roku (w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m2 i budynków o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m2).

Dodatkowo właścicieli budynków mieszkalnych obowiązują tzw. przeglądy doraźne, wykonywane np. w przypadku usterek powstałych podczas silnych wiatrów lub podtopień.

 

Przegląd techniczny budynku – co sprawdzić?

  • przegląd techniczny budynku roczny

Raz w roku właściciele domów jednorodzinnych są zobowiązani do sprawdzenia ogólnego stanu technicznego budynku mieszkalnego i jego części. Podczas corocznego przeglądu technicznego rzeczoznawca budowlany musi przygotować opinię techniczną na podstawie oględzin domu i zweryfikować stan i przydatność instalacji zamontowanych w budynku i należącego do nich osprzętu. Do instalacji, które należy sprawdzić przynajmniej raz w roku, należą: instalacja gazowa, instalacja elektryczna i instalacja spalinowa, a także dodatkowo przewody wentylacyjne i przewody kominowe.

Rzeczoznawca budowlany wykonujący przegląd budynku musi też ocenić ogólną stabilność budynku, nośność jego konstrukcji, zwłaszcza ścian, oraz zweryfikować stan poszczególnych części domu: dachu, ścian nośnych, ścian działowych, fundamentów, podpiwniczenia, elewacji. Wszystkie wnioski z obserwacji rzeczoznawca budowlany powinien opisać w ekspertyzie budowlanej, która jest najbardziej miarodajnym dokumentem.

  • przegląd techniczny budynku pięcioletni

Podczas przeglądu technicznego nieruchomości wykonywanego raz na pięć lat rzeczoznawca budowlany sprawdza wszystkie instalacje zamontowane w domu pod względem ich przydatności, zabezpieczeń, uziemienia, ogólnego stanu technicznego i prawidłowości zamontowania poszczególnych elementów osprzętu. Jest to szczególnie ważne badanie, ponieważ może pomóc nam wyeliminować niebezpieczne usterki, zwłaszcza wszelkiego rodzaju spięcia instalacji elektrycznej i nieszczelność instalacji gazowej. Jeżeli instalacja nie jest bezpieczna, właściciel budynku musi ją – na polecenie rzeczoznawcy budowlanego – wymienić lub zabezpieczyć. Podczas tzw. pięcioletniego przeglądu technicznego budynku mieszkalnego rzeczoznawca budowlany sprawdza też ogólny stan techniczny całego budynku i estetykę domu, np. elewację.

 

Doraźny przegląd techniczny domu

Obowiązkowe roczne i pięcioletnie przeglądy techniczne są określone przez ustawodawcę, a ich zaniechanie grozi karą grzywny. Poza wspomnianymi badaniami właściciele budynków mieszkalnych muszą też pamiętać o przeglądach doraźnych. Przegląd doraźny domu to nic innego, jak dodatkowy przegląd wymuszony przez aktualną sytuację, w której doszło do wystąpienia czynników zewnętrznych, które w znaczny sposób wpłynęły na stan budynku lub doprowadziły do jego uszkodzenia, np. konstrukcji nośnej domu.

Czynnikami zewnętrznymi, które mogą powodować uszkodzenia budynku kwalifikujące się do natychmiastowego przeglądu technicznego domu, są: silny wiatr, podtopienia, intensywne opady śniegu i deszczu, zjawiska lodowe na zbiornikach wodnych, rzekach i jeziorach, powódź, wyładowania atmosferyczne, pożar, wstrząsy sejsmiczne i osuwiska ziemi. Jeżeli podczas wystąpienia któregokolwiek z nich doszło do uszkodzenia budynku albo jego części, np. pęknięcia ściany, zerwania dachówki, awarii instalacji elektrycznej i podtopienia piwnicy, rzeczoznawca budowlany powinien sprawdzić, czy żadna z usterek nie zagraża naszemu życiu i zdrowiu.

 

Odszkodowanie a brak przeglądu technicznego budynku

Dobrą i opłacalną praktyką jest wykupienie ubezpieczenia domu od szkód powstałych w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych i usterek budowlanych. Dodatkowe zabezpieczenie pozwala spać spokojnie i mieć pewność, że w razie usterki będziemy mieli z czego pokryć nieprzewidziane wydatki związane z remontem. Pamiętajmy jednak, że polisa ubezpieczeniowa budynku mieszkalnego będzie ważna wyłącznie z ważnym przeglądem technicznym domu. Jest to związane z obowiązkiem właścicieli budynków mieszkalnych do przeglądu technicznego, który nakłada ustawodawca. Oznacza to, że jeżeli nie posiadamy aktualnego przeglądu technicznego domu wykonanego przez rzeczoznawcę budowlanego, to w przypadku uszkodzenia domu nie otrzymamy odszkodowania.

źródło: mpexpertbud.pl

Related posts

Do czego służy automatyczny przełącznik faz?

Szkło z nadrukiem jako efektowne wykończenie zabudowy kuchennej

System sygnalizacji pożaru – wszystko, co trzeba wiedzieć