Finanse

Czy każdy może wyjechać do pracy w Holandii? 

Od początku, kiedy kraje Unii Europejskiej otworzyły swoje rynki pracy dla polskich pracowników, Holandia była jednym z najchętniej wybieranych celów wyjazdów zarobkowych. Sytuacja ta nie uległa zmianie. Do Holandii każdego roku wyjeżdża wielu Polaków, by podjąć tam pracę sezonową lub na długotrwały kontrakt. Polepszenie warunków i zwiększenie wynagrodzeń przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności holenderskiego rynku pracy. Ale czy każdy z łatwością może wyjechać do pracy w Holandii? Podpowiemy, jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o zatrudnienie w tym kraju.

Kto może pracować w Holandii?

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed naszymi obywatelami nowe rynki pracy. Oczywiście nie nastąpiło to automatycznie, a było procesem wieloetapowym. Dzięki temu obecnie obywatele Polski mogą bez przeszkód podróżować w ramach całej Europy i również bez przeszkód oraz ograniczeń pracować we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Czy obywatele Polski potrzebują pozwolenia na pobyt lub zezwolenia na pracę w Holandii? Jako członkowie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego obywatele Polski nie potrzebują pozwolenia na pobyt w Holandii ani też pozwolenia na pracę w tym kraju. Aktualna sytuacja polityczna oraz ekonomiczna powoduje więc, że podjęcie pracy w Holandii jest łatwe i dostępne dla każdego.

Kogo poszukują holenderscy pracodawcy?

Holenderscy pracodawcy chętnie współpracują z polskimi biurami pośrednictwa pracy. Zadaniem tych biur jest znajdowanie odpowiednich kandydatów do pracy, przeprowadzanie rekrutacji, a następnie podpisywanie kontraktu. Biura pośrednictwa pracy rekrutują pracowników niezależnie od płci. Jeśli chodzi o wiek, to aby samodzielnie podpisać umowę z biurem pośrednictwa pracy i holenderskim pracodawcą, należy być pełnoletnim. Nie ma natomiast górnej granicy wieku. Oferty pracy dobierane są bardzo indywidualnie, a ich zakres jest bardzo szeroki. Pracownik biura pośrednictwa pracy stara się znaleźć stanowisko pracy odpowiednie pod kątem płci, wieku, siły fizycznej, a nawet indywidualnych zainteresowań kandydata. Tak więc możliwość pracy w Holandii jest otwarta dla każdego pełnoletniego obywatela Polski.

Jak przygotować się do rozmowy w biurze pośrednictwa pracy?

Bardzo ważną kwestią jest to, jakie dokumenty zabrać ze sobą na spotkanie z pracownikiem w biurze pośrednictwa pracy. Oczywiście brakujące papiery zawsze można donieść, dosłać czy po prostu uzupełnić. Ale jeśli zależy nam na czasie, a więc na szybkim załatwieniu formalności i wyjeździe w określonym terminie, to dobrze jest zjawić się na spotkanie, będąc przygotowanym. Coraz więcej biur pośrednictwa pracy prowadzi również wstępną rekrutację za pośrednictwem internetu. Dzięki temu można wysłać zgłoszenie mailem. Podstawowe dokumenty, jakie są wymagane, to CV ze zdjęciem w języku polskim (jeśli posiadamy CV w wersji angielskiej, to również warto je załączyć), ważny dowód osobisty lub paszport – istotne jest to, by dokument posiadał zdjęcie i mógł potwierdzić tożsamość kandydata do pracy. Biura pośrednictwa pracy proszą kandydatów także o wypełnienie kwestionariusza osobowego, który może się różnić w zależności od konkretnej firmy prowadzącej rekrutację. Na dalszym etapie rekrutacji wymagany będzie także numer konta bankowego, aby możliwe było przelewanie wynagrodzenia. Warto również przedstawić dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia, na przykład do prowadzenia wózków widłowych. Takie możliwości znacząco zwiększają atrakcyjność w oczach pracodawcy, a tym samym, jako wyspecjalizowany pracownik, ma się szansę na większe zarobki. Ale niezależnie od kwalifikacji, posiadanej wiedzy czy umiejętności każdy ma możliwość znalezienia pracy w Holandii. Holenderscy pracodawcy chętnie przyjmują pracowników do przyuczenia, szkolą ich i wyposażają w odpowiednią wiedzę oraz narzędzia do wykonywania danej pracy. Ze względu na atrakcyjność holenderskiego rynku pracy warto ubiegać się o zatrudnienie w tym kraju.

Źródło: Beyond Resources – agencja pośrednictwa pracy za granicą

Related posts

Jak usprawnić pracę zespołu księgowych przy zamknięciu miesiąca?

Zdolność kredytowa – jak najlepiej wypaść w oczach banku?

Jak rozmawiać z dłużnikiem, by łatwiej wyegzekwować należności?