Biznes Finanse

Jak rozmawiać z dłużnikiem, by łatwiej wyegzekwować należności?

Droga sądowa powinna być ostatecznością w przypadku problemów ze ściągnięciem należności od dłużnika. Jest ona również bardziej czasochłonna i stresogenna. Najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie negocjacji. W zależności od tego, jaka będzie ich skuteczność, możliwe będzie odzyskanie długu w ramach ugody pozasądowej. Zaoszczędzimy nie tylko czas, ale również koszty sądowe. Jak rozmawiać z osobą zadłużoną, by łatwiej uzyskać spłatę należności?

Podstawową kwestią jest właściwe nastawienie

Pod żadnym pozorem nie należy traktować dłużnika jako wroga. Należy dążyć do podejścia partnerskiego w odniesieniu do osoby zadłużonej. Kwestię długu powinno się przedstawiać jako wspólny problem, a na rozwiązaniu go zależy obu stronom. Pozwala to uniknąć podziału na zwycięzcę i przegranego, który negatywnie wpływa na motywacje dłużnika. Jeżeli odnosi on wrażenie, że wierzyciel go nie szanuje i interesuje go jedynie odzyskanie pieniędzy, to będzie mniej skłonny do kooperacji. Jednocześnie nie można być zbyt uległym w stosunku dłużnika. Zawsze przydatne jest zadawanie pytań w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Należy wyjaśniać naszą intencję, która kryje się za każdym z pytań. Tym sposobem łatwiej jest doprowadzić do ugody. Niezwykle ważne jest, aby przekaz był zrozumiały dla dłużnika. Należy jasno mu przedstawić, jakie ma się wobec niego wymagania. Ponieważ pamięć może być zawodna, to zawsze warto dokładnie dokumentować przebieg negocjacji w celu uniknięcia nieporozumień.

Zazwyczaj dłużnik będzie próbował uniknąć spłaty zobowiązania

Jest wysoce prawdopodobne, że dłużnik będzie wielokrotnie kłamał podczas procesu negocjacyjnego. Mijanie się z prawdą ma zwykle na celu odroczenie rat spłaty długu. Ważne jest, aby znać jego prawdziwe motywy, ale jednocześnie nie zarzucać mu kłamstwa, gdyż nie przyczyni się do zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia porozumienia. Pogłębi za to konflikt i znacznie podwyższy poziom trudności dalszych negocjacji. Należy również uważać na pozorną kooperację ze strony dłużnika. Będzie ona umotywowana próbą zwiększenia skłonności wierzyciela do pójścia na ustępstwa. Co więcej, wszelkie prośby o więcej czasu na spłatę należności mają na celu odsunięcie problemu w czasie. Jeżeli damy się omamić sztuczkom dłużnika, prawdopodobnie nigdy nie doczekamy się zwrotu zobowiązania.

Istnieje wiele technik manipulacji i warto umieć je rozpoznać

Pomocne jest pamiętanie, że każda interakcja z dłużnikiem do momentu spłaty przez niego należności jej częścią negocjacji. Uprzejme zachowanie w połączeniu ze stanowczością pozwoli poradzić sobie niezależnie od strategii obranej przez osobę zadłużoną. Dłużnik może próbować zrzucić winę swoich kontrahentów, którzy zwlekają ze spłatą swoich zobowiązań. Tym samym stara się przekazać, że to nie od niego zależy, kiedy spłaci dług. Dopiero gdy jego dłużnicy uregulują swoje należności, będzie on w stanie zapłacić swojemu wierzycielowi. Trzeba wtedy zaproponować ustalenie konkretnych terminów. Jeżeli zostaną one przekroczone, to należy podjąć następne kroki.

Dłużnik może również próbować tłumaczyć się, że znajduje się w trudnej sytuacji i nie jest w stanie spłacić w tej chwili zadłużenia. Najlepiej jest wyrazić współczucie, lecz jednocześnie wyjaśnić, że jest się w podobnie trudnej sytuacji i dać do zrozumienia, że to tłumaczenie nie jest skuteczne. Jeżeli chce się poprowadzić udane negocjacje, to należy zachować stałą kontrolę nad swoimi emocjami. Co więcej, należy umieć przejrzeć jakie intencje stoją za poszczególnymi działaniami i słowami dłużnika.

Istnieją dwie pułapki, które trzeba ominąć, jeżeli chce się mieć szanse doprowadzić do ugody pozasądowej. Pierwszą z nich jest emocjonalne podejście do sytuacji. Jeżeli nie jest się w stanie odłożyć na bok emocji i podejść do sprawy racjonalnie, to drastycznie wzrośnie trudność negocjacji. Drugim zagrożeniem jest nadmierna uległość wobec dłużnika. W ten sposób można narazić się na wykorzystanie przez druga stronę. W przypadku gdy uda się wziąć pod uwagę powyższe informacje szanse na korzystny rezultat negocjacji wzrastają. Kiedy jednak negocjacje nie przynoszą pozytywnych rezultatów, warto skorzystać z profesjonalnych usług firmy windykacyjnej.

Inspirowane: Straetus.pl – zarządzanie wierzytelnościami Katowice

Related posts

Jakie czynniki wpływają na efektywność pracy w biurze?

Ekspertyzy hydrologiczne – charakterystyka

Kiedy należy wykonać audyt sprężonego powietrza?