Dziecko Zdrowie

Na czym polega metoda integracji sensorycznej?

Jedną z najnowocześniejszych metod terapeutycznych stosowanych w Polsce jest metoda integracji sensorycznej. Jej twórczynią jest amerykańska psycholog dr Jean Ayres i jest to terapia skierowana do dzieci, u których występują objawy świadczące o ich nieprawidłowym rozwoju psychofizycznym. Skuteczność integracji sensorycznej została dowiedziona w wielu badaniach przeprowadzonych przez specjalistów z dziedziny terapeutyki. Dlatego też warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi tej metody pomagania dzieciom.

Główne założenia teorii integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna dotyczy właściwego organizowania bodźców rejestrowanych przez wszystkie zmysły organizmu ludzkiego i zawartych w nich informacji, które docierają do mózgu. Po tym jak zostaną one odpowiednio zidentyfikowane i posortowane, następuje ich integracja ze wcześniejszymi doświadczeniami. W rezultacie tworzone są reakcje adaptacyjne, które pozwalają na efektywne reagowanie na sytuacje powstające w otoczeniu człowieka. Cały ten proces nazywany jest integracją sensoryczną i rozpoczyna się już w okresie płodowym. Ponieważ integracja kończy się w okolicach 7 roku życia, terapia wykorzystującą tę metodę przeznaczona jest dla dzieci bardzo małych. Im wcześniej się ja rozpocznie, tym lepsze będą jej efekty. Dobrym momentem do jej rozpoczęcia jest czas, kiedy dziecko uczęszcza do żłobka.

Jak wygląda terapia integracji sensorycznej?

Tylko certyfikowany terapeuta może prowadzić tego typu terapię. U jej podstaw leży diagnoza dziecka pod kątem sprawności odbierania, rozpoznawania i wykorzystywania bodźców sensorycznych. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości rozpoczyna się terapię metodą sensoryczną. Polega ona na angażowaniu wszystkich zmysłów dziecka i dążeniu do zwiększenia efektywności systemów sensorycznych. Terapia ta sprowadza się do zabawy naukowej, podczas której są organizowane takie zajęcia dla dzieci, aby jednocześnie dobrze się bawiły i poprawiały integrowanie się bodźców zmysłowych. Terapeuta musi indywidualnie dobrać i zastosować odpowiednie techniki dla każdego dziecka uczestniczącego w zajęciach w celu poprawienia działania ich systemów sensorycznych. Jego zadaniem jest wyeliminowanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców oraz wspomaganie rozwoju bodźców pożądanych. Zajęcia prowadzone są w specjalnie przygotowanych salach wyposażonych w dużą ilość różnych zabawek. Dodatkowo muszą znaleźć się w nich przyrządy, które umożliwią zaangażowanie wszystkich zmysłów ludzkich. Metoda integracji sensorycznej jest jednym z najlepszych narzędzi dostępnych w leczeniu dzieci z problemami w rozwoju.

O czym należy pamiętać, stosując metodę integracji sensorycznej?

W przypadku wykrycia u dziecka jakichkolwiek problemów sensorycznych priorytetem powinno być skorzystanie z pomocy profesjonalistów. Wraz z dorastaniem coraz trudniej jest poprawić nieprawidłowe wzorce reagowania na bodźce, dlatego terapia ta jest skuteczniejsza w przypadku dzieci młodszych. Warto stosować się do zaleceń terapeuty dotyczących tego, co mogą robić rodzice, aby zwiększyć efektywność terapii. Wyjątkowo pomocny jest regularny kontakt dotykowy i kinetyczny z dzieckiem na przykład w postaci przytulania i noszenia na rękach. Ważne jest również zapewnienie dziecku takiego otoczenia, które będzie angażować wszystkie jego zmysły. W przypadku nowych zabawek i przedmiotów należy podawać je dziecku i wspomóc proces zaznajamiania się z nimi. Sytuacja wygląda inaczej, gdy mamy do czynienia z dziećmi starszymi. Wtedy należy zaangażować je w zajęcia sportowe i zminimalizować czas spędzany w bezruchu, czyli przed telewizorem lub komputerem.

Inspirowane: Sensoludki.pl – żłobek Bemowo

Related posts

Kremacja, jako coraz częstszy rodzaj pochówku w Polsce i na świecie

Podróżowanie z aparatem słuchowym – kilka aspektów, o których warto pamiętać

Do jakich potraw warto wybrać mięso mielone z indyka?