Biznes Przemysł

Ochrona dróg oddechowych podczas akcji gaśniczej – jakie rozwiązania są stosowane?

Strażak to w społeczeństwie jedna z najbardziej szanowanych profesji. Zazwyczaj ten zawód kojarzy się z gaszeniem pożarów i ,pomimo że to jedna z głównych części zadań strażaka, nie zajmuje się on tylko tym. Pomagają ludziom nie tylko akcjami gaśnicza-pożarniczymi, ale także działalnością ratowniczą, likwidowaniem zagrożeń chemicznych i radiologicznych, zajmują się ewakuacją ludzi czy likwidowaniem zagrożeń, które zostały spowodowane przez wodę czy wydarzyły się na drodze.

Praca w Straży Pożarnej to zawód o wysokim ryzyku zawodowym. Niebezpieczne warunki, gwałtowna zmiana pogody czy stres to stan rzeczy, który spotykany jest każdego dnia wykonywania tej fizycznie oraz psychicznie ciężkiej pracy.

Bardzo ważne w tym przypadku jest bezpieczeństwo. Osoba, która nie jest odpowiednio zabezpieczona, zaryzykuje śmierć czy uszczerbek na zdrowiu, eliminując się z możliwości pomocy innym. Oprócz odpowiedniego ubrania czy narzędzi bardzo dużą rolę w pomocy, szczególnie tej w trakcie akcji gaśniczo-pożarniczych, jest sprzęt ODO, którego zadaniem jest ochrona dróg oddechowych człowieka przed działaniem substancji niebezpiecznych takich jak dym, pył czy substancje chemiczne.

Kiedy stosuje się sprzęt ODO?

Sprzęt ODO oprócz zabezpieczenia i ochrony dróg oddechowych spełnia jeszcze drugą funkcję. Jego celem jest dostarczanie czystego powietrza (albo dostarcza powietrze z zapasu np. w butli, albo oczyszcza otrzymane powietrze z substancji niebezpiecznych). Kiedy stosuje się taki sprzęt?

  • w trakcie działań, które prowadzone są w obiektach
  • w każdych innych działaniach, podczas których stwierdzone jest występowanie substancji niebezpiecznych albo jest podejrzenie ich obecności
  • w momencie, gdy w pomieszczeniu zamkniętym bez odpowiedniej wentylacji, pracuje silnik spalinowy
  • maski z pochłaniaczami można stosować na zewnątrz, jeśli stężenie tlenu wynosi nie mniej niż 17%

Jaki sprzęt używany jest do ochrony dróg oddechowych?

Sprzęt ODO dzielimy na trzy części:

  1. sprzęt oczyszczający, to maski, pochłaniacze oraz filtropochłaniacze. Ich celem jest oczyszczanie powietrza z substancji niebezpiecznych. Do ich stosowania potrzeba dodatkowych elementów, takich jak np: maska, półmaska, kaptur. Jedyny wyjątek to jednorazowa półmaska, gdzie maska oraz filtr jest zintegrowaną całością.
  2. sprzęt pochłaniający składa się z części twarzowej oraz pochłaniaczy. Stosuje się je tam, gdzie jest zagrożenie zatrucia organizmu oparami i gazami chemicznymi. Pochłaniacze dzieli się na podstawie informacji, przed jakimi substancjami chemicznymi mają chronić.
  3. sprzęt izolujący ma na celu izolowanie jego użytkownika od powietrza, które zawiera szkodliwe substancje albo, gdy zawarta w nim ilość tlenu jest za niska. Posiada dopływ powietrza z zewnętrznego nośnika, najczęściej butli. Dzieli się go na sprzęt stacjonarny oraz autonomiczny.

 

Related posts

5 najciekawszych produktów marki Rock Empire

Dlaczego warto zdecydować się na osuszanie sprężonego powietrza?

Dokąd zmierza robotyka? Najciekawsze roboty ostatnich lat