Biznes Przemysł

Kiedy należy wykonać audyt sprężonego powietrza?

Optymalizacja działania systemu sprężonego powietrza zapewnia lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów pozwalających na zbadanie wydajności systemu i dostosowania go do potrzeb procesów produkcyjnych jest audyt sprężonego powietrza. Kiedy należy go wykonać i jakie korzyści przynosi? 

Co to jest audyt sprężonego powietrza

Audyt sprężonego powietrza to proces oceny i analizy efektywności i wydajności systemu sprężonego powietrza w zakładach przemysłowych. Jest to kompleksowe badanie, którego celem jest zidentyfikowanie potencjalnych oszczędności energii, wydajności i optymalizacji całego systemu sprężonego powietrza.

Podczas audytu przeprowadza się szczegółową ocenę wszystkich składników systemu sprężonego powietrza, takich jak sprężarki, zbiorniki, dystrybucja powietrza, regulacja ciśnienia, filtry i inne komponenty. Przeprowadza się pomiary, analizuje się dane dotyczące zużycia energii, ciśnienia, przepływu powietrza i innych parametrów, oraz dokonuje wizualnej oceny stanu technicznego urządzeń.

Audyt sprężonego powietrza pozwala na identyfikację strat energii w systemie. W jego ramach wykonuje się detekcję i lokalizację miejsc, w których występują straty energii w systemie sprężonego powietrza, takie jak wycieki, źle działające sprężarki, niewłaściwa regulacja ciśnienia, nieefektywne dystrybucja powietrza itp. Pozwala to na podjęcie działań naprawczych w celu zwiększenia wydajności i oszczędności energetycznych. Audyt przeprowadza się także w celu określenia optymalnego ciśnienia pracy w systemie sprężonego powietrza oraz dostosowania wielkości i konfiguracji sprężarek do rzeczywistych potrzeb produkcji. Jednocześnie przeprowadzone badanie daje możliwość analizy kosztów i oszczędności związanych z eksploatacją systemu. Wskazuje również potencjalne oszczędności energetyczne i finansowe wynikające z wprowadzenia optymalizacji. Na podstawie wyników audytu można dokonać szacunkowych obliczeń zwrotu z inwestycji w ulepszenia systemu.

Audyt to nie tylko badanie istniejącego systemu sprężania powietrza. Jego głównym celem jest wskazanie zaleceń i planu działania, które poprawią wydajność instalacji pneumatycznej. Na podstawie przeprowadzonego audytu opracowywany jest raport zawierający zalecenia dotyczące poprawek i usprawnień w systemie sprężonego powietrza. Raport może obejmować propozycje dotyczące modernizacji urządzeń, regulacji ciśnienia, uszczelnienia instalacji, szkoleń personelu itp. Wszystko to ma na celu zwiększenie efektywności i oszczędności.

Kiedy wykonać audyt sprężonego powietrza

Generalnie audyt sprężonego powietrza powinien być realizowany przez wszystkie zakłady, które korzystają z systemów sprężonego powietrza. Niemniej jednak jest kilka sytuacji, kiedy wykonanie audytu jest konieczne. Należą do ich: wdrożenie nowej instalacji sprężonego powietrza, spadek wydajności lub nieuzasadniony wzrost kosztów eksploatacyjnych, w tym energii elektrycznej. 

Wdrożenie nowej instalacji sprężonego powietrza wymaga sprawdzenia jej działania przed uruchomieniem. Audyt pomoże określić optymalne parametry i konfigurację systemu, aby zapewnić efektywność i oszczędności od samego początku. Dla funkcjonujących instalacji należy wykonać audyt każdorazowo, gdy pojawiają się problemy z wydajnością i kosztami systemu. W ten sposób sprawdzenie instalacji pozwoli na identyfikację problemów i wskaże obszary do optymalizacji. Audyt sprężonego powietrza może obejmować wycieki powietrza, niewystarczającą regulację ciśnienia, nieprawidłową konfigurację sprężarek itp. Co więcej, jeśli zauważysz, że koszty wytwarzania medium związane z poborem energii elektrycznej staną się zbyt wysokie z nieuzasadnionych powodów, warto także zweryfikować działanie całego systemu. Audyt pomoże zidentyfikować, gdzie dochodzi do strat energii i jakie działania można podjąć, aby je zminimalizować.

Czy audyt systemu sprężonego powietrza się opłaca 

Audyt układu sprężonego powietrza może przynieść znaczne oszczędności energii i kosztów. Zazwyczaj przewyższają one wydatki, jakie trzeba ponieść na wykonanie audytu. Dlatego przeprowadzenie audytu sprężonego powietrza zazwyczaj jest opłacalnym krokiem dla przedsiębiorstw, które chcą poprawić efektywność i oszczędności w zakresie sprężonego powietrza. Co daje wdrożenie zaleceń z audytu sprężonego powietrza? Z pewnością zapewni optymalizację kosztów i oszczędności w poborze energii. Zapewni również poprawę wydajności systemu  oraz dłuższą żywotność wykorzystywanych urządzeń.

źródło: CZEMAR kompresory

Related posts

Lodowisko pod namiotem? Tanie rozwiązanie na zabawę całą zimę!

Transport door-to-door — czy warto z niego korzystać

Sposoby na wykorzystanie namiotów handlowych jesienną porą