Biznes

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. – co warto wiedzieć?

Nowelizacja ustaw znacząco utrudniła działanie spółkom komandytowym. Od 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe w wyniku zmian podatkowych muszą zapłacić podwójny podatek od zysków. Najefektywniejszym rozwiązaniem dla dla tego problemu, proponowanym przez niejedno biuro podatkowe, jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czym różni się spółka komandytowa od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka komandytowa jest spółką handlową, zaliczaną do spółek osobowych. Ma zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (co oznacza, że w swoim imieniu może nabywać prawa, nieruchomości, zaciągać zobowiązanie, takie jak pożyczki). Do założenia spółki komandytowej potrzebnych jest co najmniej dwóch wspólników. Jeden z nich odpowiedzialny jest za sprawy firmy (jest komandytariuszem i odpowiada za zobowiązania spółki), drugi zaś daje wkład finansowy (komplementariusz, odpowiada całościowo swoim majątkiem). Wkłady do spółki komandytowej mogą mieć formę niepieniężną (np. praca, usługi). W przypadku, kiedy wspólnikami są tylko osoby fizyczne, księgowość opiera się na podatkowej księdze przychodów i rozchodów (jeśli są osoby prawne wymagana jest pełna księgowość prowadzona przez biuro księgowe).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa, zaliczana do osób prawnych. Spółka z o.o. może być stworzona przez jednego lub więcej wspólników, które mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi (ale nie może to być inna spółka z o.o.). Założenie spółki z o.o. wymaga kapitału początkowego w wysokości 5 tysięcy złotych. Wkład do spółki z o.o. musi być pieniężny. Za odpowiedzialność spółki nie odpowiadają wspólnicy. Niekiedy odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu. Nawet w spółce jednoosobowej przy ograniczonej odpowiedzialności wymagana jest pełna księgowość.

Wspólnicy spółek komandytowych zobowiązani są do opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku wieloosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, nie ma takiego obowiązku. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są ponadto zwolnione z podatku PCC (od czynności cywilnoprawnych) przy pożyczkach udzielanych przez wspólnika (w spółce komandytowej podatek ten jest obowiązkowy).

Spółka z o.o. cechuje się znacznie większą elastycznością w stosunku do spółki komandytowej w kontekście zbywania udziałów.

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zanim przekształci się spółkę komandytową w spółkę z.o.o. należy ustalić stan osobowy istniejącej już spółki. Jeśli planuje się nabyć nowych wspólników, najlepiej, żeby nabyli jeszcze przed przekształceniem udziały. Spółka nie może nabywać ani brać w zastaw swoich udziałów.

Proces przekształcania spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną działalnością przebiega trzyetapowo.

Etap I: przygotowawczy

W etapie przygotowawczym należy przygotować plan przekształcenia, który obejmuje:

  • wartość majątku spółki,
  • określenie udziałów i/lub akcji wspólników,
  • projekt uchwały przekształcającej spółkę; projekt umowy przekształconej spółki,
  • sprawozdania finansowe.

Wspólnicy, zgodnie z ustawą, muszą dwukrotnie zostać powiadomieni o zamiarze przekształcenia spółki.

Etap II: właściwy

Etap właściwy to podjęcie uchwały o przekształceniu spółki. Uchwała winna być ujęta w protokole u notariusza oraz przez niego i wszystkich wspólników podpisana.

Etap III: rejestrowy (sądowy)

Po podjęciu uchwały i skompletowaniu dokumentacji pozostaje rejestracja spółki w KRS. Wniosek wnoszony jest przez osoby reprezentujące spółkę (wspólnicy, członkowie zarządu). Dzień, w którym spółka jest wpisana do KRS jest oficjalnym dniem przekształcenia jej, toteż najlepiej zrobić to w pierwszym dniu miesiąca. Całą procedurę przekształcania zamyka ogłoszenie o przekształceniu.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest rozwiązaniem nieco czasochłonnym i wymagającym spełnienia szeregu formalności. W Warszawie w każdym biurze podatkowym i biurze księgowym specjaliści przeprowadzą przez poszczególne etapy i załatwią niezbędne formalności.

Related posts

Dokąd zmierza robotyka? Najciekawsze roboty ostatnich lat

Bezpieczny transport towarów na Ukrainę w czasie wojny? To możliwe!

Czystość powietrza w miejscu pracy – dlaczego jest tak ważna i jak o nią dbać?