Dziecko

Najskuteczniejsze mnemotechniki

Wiele osób ma problemy z zapamiętywaniem nowych nazw rzeczy  lub przypominaniem sobie tych, których nauczyli się w przeszłości . Warto się tym zająć, nie tylko wtedy gdy ten problem dotyka nas samych, ale również naszych dzieci. Poniżej przedstawiamy najbardziej efektywne mnemotechniki, mające być lekarstwem na wyżej wymienione problemy.

Akronimy

To technika polegająca na tym, że gdy chcemy zapamiętać jakieś wyrazy to tworzymy nowe słowo lub zdanie, które zawiera pierwsze litery wyrazów, które chcemy zapamiętać.

– Znaczące, czyli takie skrótowce, które mają jakieś znaczenie np. HOMES (ang. domy) – lista wielkich jezior Ameryki północnej: Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior.

– Nieznaczące, to takie wyrazy, które po stworzeniu nie mają znaczenia np. KOSDKP – okresy paleozoiku: Kambr, Ordowik, Sylur, Dewon, Karbon, Perm.

Metoda pierwszych liter

Metoda ta podobna jest do metody akronimów, ale tutaj jednak tworzymy całe zdania z wyrazami, których pierwsze litery mają znaczenie. Przy pomocy zdania „Mój Wuj Zawsze Ma Jakieś Słodycze Ukryte Nad Piecem” możemy zapamiętać nazwy 9 planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

Cyfry reprezentowane przez słowa

Ta metoda jest świetna dla osób, które chcą zapamiętać jakieś ciągi liczbowe. Polega to na stworzeniu zdania, którego słowa mają liczbę liter odpowiadającą danej cyfrze. Np. w przypadku liczby PI może to być zdanie: Kot (3) i (1) pies (4).

Arytmetyka mentalna

Jest to metoda mająca wpłynąć na harmonijny rozwój zdolności intelektualnych dzieci, zaczynając od lepszej koncentracji i skupienia, poprzez logiczne myślenie i kreatywność, a skończywszy na pamięci wizualnej i słuchowej. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku 4-12 lat, bo to właśnie wtedy mózg najbardziej się rozwija. Polega ona na dokonywaniu obliczeń matematycznych, najpierw przeprowadzanych przy pomocy liczydła, wraz z postępem kursu wykonywaniu wszystkich operacji w pamięci, dzięki wyobrażaniu sobie liczydła i przesuwaniu na nim koralików. Zadania matematyczne, które dzieci wykonują bez użycia liczydła, są czytane przez nauczyciela (dzięki temu jest  ćwiczona koncentracja oraz pamięć słuchowa), bądź też przedstawione w podręczniku (wtedy ćwiczona jest pamięć wzrokowa). Dodatkowo metoda ta oczywiście ułatwia naukę liczenia, co potem może mieć korzystny wpływ np. wyniki osiągane w szkole.

Łańcuchowa metoda skojarzeń

Ta metoda polega na tworzeniu łańcucha skojarzeń. Historyjki tak tworzone powinny mieć jednak dodatkowo humorystyczny wydźwięk i szybką akcję, by udało się je nam zapamiętać.

Pałac Pamięci

To metoda, która najprawdopodobniej jest najstarszą spośród wymienionych. Stosowali ją m.in. najsłynniejsi starożytni mówcy. Polega ona na kojarzeniu elementów, które chcemy zapamiętać z miejscami w świecie rzeczywistym lub przez nas wyobrażonym. Nadaje się ona dobrze do zapamiętywania wykładów, przemówień i innych rzeczy, gdzie ważna jest kolejność i porządek. Nie pozwala ona jednak wyrywkowo przypomnieć sobie poszczególnych elementów danego pałacu. Prezentując obszerną treść, poszczególne punkty wykładu kojarzymy z konkretnym pomieszczeniem naszego „pałacu pamięci”. Zaczynamy od wstępu, który wyobrażamy sobie jako przedsionek. Chcemy przedstawić na tym etapie trzy główne myśli, które możemy wyobrazić sobie jako trzy obrazy zawieszone na ścianie naszego przedsionka. Kiedy przekażemy zaplanowaną treść, przechodzimy do następnego punktu naszego wystąpienia, co wizualizujemy sobie jako przejście do kolejnego pokoju, gdzie następne główne myśli mogą być reprezentowane przez inne elementy wyposażenia wnętrza danego wyimaginowanego pomieszczenia itd.

Metoda haków pamięciowych

To kolejna metoda, która przeznaczona jest głównie dla dzieci. Polega ona na stworzeniu tak zwanych haków, czyli skojarzeń cyfr do obrazków lub rzeczy, które je przypominają.  Takie skojarzenia powinny być bardzo wesołe, pozytywne oraz o zabarwieniu osobistym. Im bardziej będą one zabawne i fantastyczne, tym łatwiej będzie nam je zapamiętać.

Tak oto na przykład, by zapamiętać liczby:

1 – świeca

2 – łabędź

3 – serce

4 – krzesło

5 – hak dźwigu

6 – wiśnia

7 – kosa

8 – bałwan

9 – balon

0 – jajko

Metoda umiejscawiania

Ta metoda polega na umiejscowieniu elementów, które planujemy zapamiętać w pomieszczeniu wirtualnym lub rzeczywistym. Najlepiej jest by miejsce było nam dobrze znane, ponieważ łatwiej nam zapamiętać elementy, które skojarzymy z już znanymi.

Które mnemotechniki wybrać?

Wszystko zależy od naszych preferencji, tego co potrzebujemy zapamiętać oraz w jakiej formie. Dla dzieci polecamy metodę arytmetyki mentalnej oraz haków pamięciowych. Jeśli ktoś zaś chce zapamiętać długą przemowę najlepszą metodą będzie pałac pamięci.

Inspirowane: abakus-center.eu/pl-pl/ – zajęcia kreatywne dla dzieci

Related posts

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola międzynarodowego?

Na co dziś najczęściej skarżą się rodzice małych dzieci?

Korzyści płynące z uczęszczania na szkołę pływania dla Twojego dziecka